Khoanh vùng khu vực bảo vệ di tích

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ, phương án và dự toán cắm mốc giới khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh (trừ Côn Đảo). 

Từ Quý II/2020, hệ thống di tích văn hóa-lịch sử trên toàn tỉnh sẽ cắm mốc giới khoanh vùng các khu vực bảo vệ.  Trong ảnh: Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Dinh Cô.
Từ Quý II/2020, hệ thống di tích văn hóa-lịch sử trên toàn tỉnh sẽ cắm mốc giới khoanh vùng các khu vực bảo vệ. Trong ảnh: Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Dinh Cô.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh hiện có 48 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh. Thời gian qua, nhiều di tích bị xâm lấn chiếm đất, chiếm dụng mặt bằng. Việc quản lý di tích chủ yếu trên giấy tờ mà không rõ ranh giới thực địa gây khó khăn trong công tác bảo vệ, trùng tu và phát huy giá trị. Việc cắm mốc khoanh vùng nhằm xác định chính xác phạm vi, ranh giới các khu vực bảo vệ di tích với các khu vực tiếp giáp trên thực địa, biên bản và bản đồ khoanh vùng khu vực bảo vệ trong hồ sơ xếp hạng di tích. Quy mô diện tích được khoanh vùng cắm mốc hơn 600ha. Tổng kinh phí dự toán hơn 8,2 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện 12 tháng, bắt đầu từ Quý II/2020. Sở VH-TT làm chủ đầu tư. Sở Xây dựng là cơ quan thẩm định và trình UBND tỉnh hồ sơ nhiệm vụ, phương án và dự toán kinh phí.

VINH CƠ

Nguồn: Báo Bà Rịa – Vũng Tàu


Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *