CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN PHÚ MỸ: Đảm bảo sản lượng điện mùa khô năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã sản xuất được 6,001 triệu kWh, đạt 51,91% kế hoạch năm 2022 do Tổng Công ty Phát điện 3 giao, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho Hệ thống điện Quốc gia và cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong suốt mùa khô vừa qua.

Một góc Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ.
Một góc Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ.

Mặc dù tình hình chính trị và kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp, giá nhiên liệu đầu vào như than, khí tăng cao, thị trường điện có nhiều biến động, tuy nhiên với nhiều giải pháp được thực hiện nên các tổ máy của Nhiệt điện Phú Mỹ luôn vận hành ổn định, tin cậy, đáp ứng tốt phương thức huy động của Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia.

Theo đó, tổng sản lượng điện Công ty sản xuất trong 6 tháng đầu năm 2022 là 6.001 triệu kWh, đạt 51,91% kế hoạch năm 2022 do Tổng Công ty Phát điện 3 giao. Đồng thời, các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật như: hệ số khả dụng, hệ số đáp ứng, tỷ lệ dừng máy do sự cố, tỷ lệ điện tự dùng, suất hao nhiệt… đều đáp ứng kế hoạch.

Quyết liệt thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, để giữ vững sản xuất điện, nâng cao hiệu quả lao động, lãnh đạo Công ty đã quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến từng CBCNV phải chủ động, tự giác học tập, tìm hiểu các chính sách, quy định mới ban hành, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần trong công việc, thi hành pháp luật, tuân thủ, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, quy định của EVN/EVNGENCO3 trong thực thi công việc.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã theo dõi chặt chẽ tình hình cung cấp khí và dự phòng đầy đủ lượng dầu DO theo định mức để đảm bảo nhiên liệu phục vụ sản xuất, chuẩn bị đầy đủ các vật tư phục vụ sửa chữa, dự phòng chiến lược các tổ máy, trạm điện; đảm bảo chất lượng, rút ngắn tiến độ các công trình sửa chữa lớn, áp dụng RCM vào công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên; khắc phục kịp thời các bất thường nhằm duy trì hoạt động an toàn, ổn định các tổ máy, trạm điện.

Đồng thời, tăng cường kỷ luật vận hành, thường xuyên tổ chức kiểm tra và đánh giá tình trạng các tổ máy để sẵn sàng thích ứng tình hình mới và nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các bất thường thiết bị; đẩy mạnh khai thác hiệu quả phần mềm kỹ thuật PMIS, ứng ứng dụng nhật ký điện tử, đảm bảo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số và công tác nghiên cứu kỹ thuật; thực hiện tốt, đảm bảo công tác an toàn, môi trường trong sản xuất.

Công ty đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành các nhà máy, đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tích cực hưởng ứng theo phong trào 1 triệu sáng kiến của Công đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty phát động.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, song song với nhiệm vụ đảm bảo vận hành tin cậy, hiệu quả các tổ máy, đáp ứng nhu cầu của hệ thống điện sản xuất, Công ty sẽ thực hiện 7 công trình sửa chữa lớn các tổ máy theo kế hoạch, vì vậy, Công ty đã đề ra những giải pháp và kế hoạch cụ thể, đồng bộ để vừa giữ vững sản xuất vừa đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ các công trình, toàn bộ CBCNV Công ty quyết tâm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch của Tổng Công ty Phát điện 3 giao.

MINH HÀ

Nguồn: Báo Bà Rịa – Vũng Tàu


Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *